Nieuwsgierig aagje: Ed Voigt

0
3313
Foto: Wierd Massink

In de serie “Kopstukken” brengen we interessante, bekende, minder bekende, opmerkelijke Lelystedelingen onder de aandacht. Deze aflevering…. Ed Voigt

‘Van iedere vondst word je nieuwsgieriger. Ik geef toe dat het soms verslavend werkt’, zegt Ed Voigt. De Lelystedeling bestudeert al jarenlang het leven van Cornelis Lely.

De fascinatie voor Lely is ontstaan in 2002. Voigt nam voor een genealogische dag de stamboom van de ingenieur onder de loep. ‘Ik werd steeds nieuwsgieriger naar de man, die in de tijd dat hij leefde een visionair was. Lely werd vereenzelvigd met de Zuiderzeewerken, maar wat hij daarnaast deed was niet zo bekend. Zelfs niet bij zijn familie.’

Honderden uren bladerde Ed Voigt de afgelopen jaren door goed bewaarde documenten in verschillende archieven. Keer op keer stuitte hij op bijzondere ontdekkingen. ‘Mijn mooiste en laatste vondst is zijn eervol ontslag als gouverneur van Suriname in 1905. Zijn ontslag werd ooit uitgesteld, maar de vraag was waarom. Na het lezen van officiële documenten die in een verkeerde doos waren opgeborgen, wist ik het antwoord. Zijn ontslag werd uitgesteld vanwege een kabinetscrisis.’

‘Toen ik me dit realiseerde, was ik verguld. Trots legde ik mijn bevindingen voor aan de Rijksarchivaris, die ook erg blij was met de ontdekking. Ik zie mijn onderzoek als een levenswerk, waar ik nog lang niet mee klaar ben. De volgende dossiernummers liggen alweer klaar om bekeken te worden’, lacht hij.

‘Lely had veel verantwoordelijke taken, was een gezinsman en collegiaal. Hij kon heel goed met “de gewone man” zoals de baggeraar of de steenzetter overweg’, besluit Voigt.